گفتگو با فرمانده عملیات ویژه اوکراین


رایان در حالی که در اوکراین بود با بریگ نشست. ژنرال ویکتور خورنکو، فرمانده نیروهای عملیات ویژه اوکراین. آنها در مورد نقش و مأموریت اپراتورهای ویژه اوکراین در این جنگ، از روزهای آغازین آن تا به امروز، و همچنین نحوه عملکرد دشمنان روسی آنها صحبت کردند. امیدواریم از این بحث که برای اولین بار با خورنکو مصاحبه می شود لذت ببرید.

تصویر: وزارت دفاع اوکراین
دیدگاهتان را بنویسید