وقتی تراشه های (میکرو) از کار افتاده اند


قسمت این هفته از شاخ یک معضل برای هر کسی که می‌داند ریزتراشه‌ها یک مسئله امنیت ملی هستند، باید گوش کنند، اما شاید واقعاً متوجه نباشند که چرا تراشه‌ها از نظر استراتژیک بسیار مهم هستند. برای کسانی که از نزدیک مسائل امنیتی پیرامون میکروچیپ ها را دنبال می کنند و مشتاق دانستن بیشتر هستند، به همان اندازه روشنگر است. پروفسور کریس میلر از دانشکده فلچر در دانشگاه تافتز، یک نمای کلی دقیق و قابل دسترس از چیستی ریزتراشه ها، نحوه استفاده، مکان و نحوه ساخت آنها و پیامدهای زنجیره تامین ریزتراشه برای امنیت ملی ارائه می دهد. سخنرانی او بر اساس کتاب او است، جنگ تراشه ها: مبارزه برای حیاتی ترین فناوری جهان. میلر در اوایل نوامبر در دانشگاه تگزاس، آستین سخنرانی کرد.

تصویر: جان سالیوان از طریق Wikimedia Commons
دیدگاهتان را بنویسید